سیاوش جمادی

مترجم ایرانی

سیاوش جمادی (متولد بهمن ۱۳۳۰ در تهراننویسنده و مترجم آثار فلسفی و ادبی است.

تحصیلات

ویرایش
 • زمینه و زمانه پدیدارشناسی (تألیف)، تهران، انتشارات ققنوس ۱۳۸۵. برنده بیست و پنجمین دوره کتاب سال در فلسفه[۱]
 • متافیزیک چیست؟ اثر مارتین هایدگر، انتشارات ققنوس (۱۳۸۳) تشویق شده در بیست و سومین دوره کتاب سال در رشته فلسفه غرب (ترجمه همراه با شرح آرای هایدگر)
 • هستی و زمان اثر مارتین هایدگر، تهران، انتشارات ققنوس (۱۳۸۶) (ترجمه)
 • هایدگر و سیاست، اثر میگل دبیستگی، انتشارات ققنوس(۱۳۸۱)
 • نامه‌هایی به میلنا از فرانتس کافکا (۱۳۷۸): ترجمه
 • یادبود ایوب در جهان کافکا (همراه با آثاری از کافکا): ترجمه و تألیف (۱۳۷۹)
 • سیری در جهان کافکا: تألیف: برنده کتاب سال ادبیات در بیست و دومین دوره (۱۳۸۲)
 • نیچه: درآمدی به فهم فلسفه ورزی او. اثر کارل یاسپرس، انتشارات ققنوس (۱۳۸۳)
 • زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی، اثر تئودور آدورنو، انتشارات ققنوس (۱۳۸۵)
 • چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟، مارتین هایدگر، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۸
 • نقب و تفسیر آن، فرانتس کافکا، شادگان، ۱۳۸۸
 • سینما و زمان، همراه با فیلمنامه داستان عامه پسند از کوینتین تارانتینو (۱۳۷۷)، ترجمه و تألیف

در دست ترجمه

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش