سید عبدالکریم لاهیجی

روحانی شیعه

آیه‌الله سید عبدالکریم لاهیجی از مشاهیر لاهیجان، از عالمان بنام و از شاگردان برجسته شیخ انصاری در نجف بود.

اساتیدویرایش

مهمترین استاد او، شیخ انصاری است.

شاگردانویرایش

شیخ مرتضی زاهد، عارف نامی و نیز علامه تهرانی مولف کتاب گرانسنگ الذریعه، از شاگردان اویند.

ازدواجویرایش

علامه حاج ملا علی کنی وقتی که از موقعیت علمی و عملی وی اطلاع یافت، دخترش رابه عقد وی درآورد و او را به منصب تدریس در مدرسه مروی تهران گماشت.


مقامات علمیویرایش

شیخ مرتضی انصاری استاد او در حوزه علمیه نجف، از اینکه یکی از بهترین شاگردانش بدون هماهنگی و گرفتن توصیه نامه از نجف به ایران بازگشته بسیار نارحت می‌شود و همان وقت نامه‌ای به تهران خطاب به آیت‌الله ملا علی کنی ارسال می‌کند و از مقامات آقا سید عبدالکریم لاهیجی خبر داده و تاکید می‌کنند سید را دریابند و از وجودش در حوزه علمیه تهران استفاده شایسته ببرند.

درگذشتویرایش

او سرانجام در سال ۱۳۲۳ قمری درگذشت.

منابعویرایش