سید محمد فاطمی قمی


سید محمد فاطمی قمی نویسنده قانون مدنی ایران و مستشار دیوان تمییز ایران در عصر رضا شاه است.

تولدویرایش

وی در سال ۱۲۹۳ قمری در شهر قم متولد شد و سپس به تهران رفت و دروس دینی را نزد کسانی چون میرزای آشتیانی ، میرزا هاشم گیلانی و میرزا حسن کرمانشاهی فرا گرفت. در زمان حکومت احمد شاه وی عضو گروه تهیه قانون مدنی بود به همراه کسانی چون سید نصرالله اخوی و محسن صدر و سید محمد کاظم عصار به نگارش و تهیه این قانون پرداخت.

خدماتویرایش

ساخت اولین بیمارستان قم در چهاره راه فاطمی قم از یادگارهای وی است. قانون مدنی ، تحفه المواریث و حل المواریث و فقه فارسی (که به کوشش ناصر دولت آبادی منتشر شده‌است) از تألیفات وی است.

درگذشتویرایش

سرانجام وی در یکشنبه ۱۰ رمضان ۱۳۶۴ق برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۲۴ ش در ۷۰ سالگی در گذشت. او را در قبرستان شیخان قم دفن گردید. روزنوشت‌های وی در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان "خاطرات سید محمد فاطمی قمی" توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی و با مقدمه رسول جعفریان به چاپ رسید.

منابعویرایش

  • خاطرات سید محمد فاطمی قمی ، مقدمه. سال ۱۳۸۹.
  • چهره‌ها در آموزش عالی حقوق ، عباس مبارکیان، ص۹۸.
  • رجال قم، مقدس زاده، ص۱۵۴.
  • اختران قم، ناصرالدین انصاری قمی، ص۳۵۳.
  • تربت پاکان قم، جواهر الکلام، ج۳، ص۴۵۲.
  • فقه فارسی، ناصر دولت آبادی ، ص۲۴.
  • ترمینولوژی حقوق، ص۵۲۱.
  • فقه فارسی، تألیف سیدمحمد فاطمی قمی، به کوشش ناصر دولت‌آبادی، تهران: آوای نور، چاپ اول، 1377.

تاریخ بیست ساله ایران ، حسین مکی ، ج۴، ص۳۳.

رده هاویرایش