سیف زهیر یا سیف آل ابی زهیر به گفتهٔ یاقوت حموی آبادی کوچکی بوده و ده فرسنگ تا سیراف فاصله داشته‌است. به گفتهٔ مقدسی این شهر سر راه دارابگرد به سیراف قرار داشته، در فاصلهٔ یک روز مانده به سیراف. دربارهٔ صاحبان این منطقه اصطخری می‌گوید «خانوادهٔ ابوزُهیرالمدینی که سیف بنی زهیر به نام آنها موسوم شده، از اعقاب سامة بن لوی هستند. اینان امرای ساحلند و در وضعی قرار دارند که به آنها حمله نمی‌توان کرد. نفرات بسیاری در اختیار دارند.»[۱] بعضی عقیده دارند که سیف به معنی ساحل و کناره است.[۲]

پانویسویرایش

  1. جغرافیای تاریخی فارس، ص ۱۰۹
  2. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۴۲۵

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • شواتس، پاول (۱۳۷۲جغرافیای تاریخی فارس، ترجمهٔ جهانداری کیکاوس، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نهچیری، عبدالحسین (۱۳۷۰جغرافیای تاریخی شهرها، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی