باز کردن منو اصلی

پردیس سینمایی پرشین یک سینما در شهر کرج، ایران است.

پردیس سینمایی پرشین
مکانکرج، مهرشهر، ابتدای بلوار دانش
مالکسید مصطفی هاشمی
اداره کنندهعرفان هاشمی
نوعداخل سالنی
ظرفیتسالن ۱ (۱۹۵ نفر)
سالن ۲ (۱۹۵ نفر)
سالن ۳ (۷۰ نفر)
سالن ۴ (۷۰ نفر)
ساخت‌وساز
ساخت۱۳۸۷-۱۳۹۴
تأسیسبهمن ۱۳۹۴

این سینما که مالکیت آن خصوصی می‌باشد در سال ۱۳۹۴ با ۴ سالن افتتاح شده است.

منابعویرایش