پردیس سینمایی پرشین یک سینما در شهر کرج، ایران است.

پردیس سینمایی پرشین
مکانکرج، مهرشهر، ابتدای بلوار دانش
مالکسید مصطفی هاشمی
اداره کنندهعرفان هاشمی
نوعداخل سالنی
ظرفیتسالن ۱ (۱۹۵ نفر)
سالن ۲ (۱۹۵ نفر)
سالن ۳ (۷۰ نفر)
سالن ۴ (۷۰ نفر)
ساخت‌وساز
ساخت۱۳۸۷-۱۳۹۴
تأسیسبهمن ۱۳۹۴

این سینما که مالکیت آن خصوصی می‌باشد در سال ۱۳۹۴ با ۴ سالن افتتاح شده است.

منابعویرایش