سینوس تاجی، جیب اکلیلی، یا سینوس کورونری (انگلیسی: Coronary sinus) انتهاء متسع سیاهرگ قلبی را می‌گویند که به‌وسیله سیاهرگ‌های کوچک‌تری خون سیاهرگی ماهیچه قلب را زهکشی کرده و وارد دهلیز راست می‌کند. سینوس تاجی مجموعه‌ای از سیاهرگ‌هاست که به هم پیوسته و نهایتاً خون تیرهٔ قسمت اعظم ماهیچهٔ قلب را به دهلیز راست می‌آورد.

سیاهرگ: سینوس تاجی
Back (posterior) side of the heart, with coronary sinus (blue) labeled
Interior of heart, viewed from the front (opening of coronary sinus is labeled)
لاتین Sinus coronarius
گری subject #۱۳۸ ۵۳۰
خاستگاه Great cardiac vein
تخلیه به: دهلیز راست
پیش‌ساز Sinus venosus

تعریف سینوس در بافت شناسی

در بافت‌شناسی قلب و عروق سینوس به معنای محل اتصال و ورود سیاهرگ به دو دهلیز قلب است

جستارهای وابسته ویرایش

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش