سین (ایزدبانو)

سین خدایِ ماهِ بابلیان است و در حماسه گیلگمش نیز از او یاد می‌شود. در اسطوره‌ها او را خدای ماه می‌دانند.

سین
خدای سومری
Khashkhamer seal moon worship.jpg
مهر استوانه ای که نفش سین را با هلال ماه نشان می دهد.
نام‌های دیگرنانا
القابخدای ماه
همسرنینگال
پدرانلیل
مادرنینلیل
فرزندانشمش، اینانا

منابعویرایش