اِنلیل یکی از ایزدان میان‌رودان است. او ایزد فراخی، باد و نفس بود. وی پسر آنو خدای بزرگ سومریاست. در اسطوره ها وی را خدای سرزمین‌ها نیز دانسته‌اند. 'انلیل' به معنی «ایزد باد» است. نام این خدا در گل‌نوشته‌های سومِری، اَکِدی، هیتی، کنعانی و دیگر متون میان‌رودان آمده‌است.

انلیل
خدای سومری
Iranian - Cylinder Seal - Walters 42775 - Side E.jpg
مهر استوانه ای ایرانی که بین سال‌های ۵۵۰ تا ۳۳۰ ساخته شده و نماد انلیل بر وری آن حک شده است.
القابخدای هوا، باد، زمین و طوفان
همسرنینلیل
پدرآنو
مادرکی
فرزنداننینورتا، سین، نرگال، نینازو، انبیلولوم

منابعویرایش