سی‌آمون (با نام کامل نِچِرخِپِررَع-سِتِپِن‌آمون سی‌آمون[پانویس ۱]) ششمین فرعون دودمان بیست و یکم مصر باستان بود. او سازه‌های بسیاری در مصر سفلی ساخت و به باور مصرشناسان پس از پسوسنس یکم، قدرتمندترین فرمانروای این دودمان از دوره سوم میانی بود. پیش‌نام سی‌آمون، نچرخپررع-ستپن‌آمون، به معنای «همانند خداوند است تجسد رع، برگزیده آمون» است[۱] و نام شاهی او به معنای «پسر آمون» می‌باشد.

یادداشت

ویرایش
  1. Netjerkheperre-setepenamun Siamun

منابع

ویرایش
  1. Peter Clayton, Chronology of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd, 1994. p.174