شاخه‌ددان

ترچنوثریا
Laitche-P013.jpg
ترچنوثریا، Trechnotheria
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران
زیررده: ترچنوثریا
فرورده: هام‌ددان

ترچنوثریا (نام علمی: Trechnotheria) نام یک "بالاهنگ" superlegion از رده پستانداران است.

منابع