شاه اسماعیل دوم صفوی (کتاب)

شاه اسماعیل دوم صفوی عنوان کتابی است از والتر هینتس که درهٔباره زندگی شاه اسماعیل دوم است. این کتاب را کیکاووس جهانداری به زبان فارسی ترجمه کرده‌است.

منبع‌شناسی کتابویرایش

والتر هینتس مهمترین منابع و مراجعی که برای پژوهش خود در کتاب شاه اسماعیل دوم صفوی مورد استفاده قرار داده، در همان کتاب به شرح زیر آورده‌است:

منابع فارسی
منابع ترکی
منابع اروپایی
  • گزارش سفیر ونیز وینچنزو دلی الساندری تحت عنوان گزارش ایران
  • یادداشت‌های استفان گرلاخ در دربار عثمانی
  • گزارش تئودورو بالبی، قنسول ایتالیایی
  • کتاب تاریخ جنگ بین ترک‌ها و ایرانی‌ها، نوشتهٔ مینادویی

منابعویرایش

  • والتر هینتس (۱۳۷۱شاه اسماعیل دوم صفوی، ترجمهٔ کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک [[ویژه:منابع کتاب/9644453476 [۱]|۹۶۴۴۴۵۳۴۷۶ [http://www.bekhan.com/main/?page=۳۰&bi=۱۱۰۱۸۳۲]]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)