شاپور بن سهل گندیشاپوری

دانشمند ایرانی

شاپور بن سهل گندیشاپوری دانشمند داروساز مسیحی(۱) ایرانی بود که در نیمهٔ دوم قرن سوم هجری در گندیشاپور زندگی می‌کرد. وی به قولی صاحب بیمارستان گندیشاپور بود. شاپور بن سهل کتاب مشهوری به نام کتاب القراباذین نوشت که در اواخر فرن سوم و تمام قرن چهارم و پنجم و قسمتی از قرن ششم در داروفروشی‌ها و بیمارستان‌های بغداد استفاده می‌شد.

شاپور در ۳ دسامبر ۸۶۹ میلادی درگذشت.سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.

منابعویرایش

ذبیح‌الله صفا، تاریخ ادبیات ایران(جلد یکم)، انتشارات فردوس، چاپ هفدهم