بابکشاپور پسر بزرگ بابک و برادر بزرگ بنیان‌گذار سلسلهٔ ساسانی، اردشیر بابکان است.[۱]

بابک پس از به چنگ آوردن حکومت پارس قاعدتاً می‌بایست سکه‌ای به نام خود و پدرش ساسان ضرب کرده باشد؛ اما تاکنون سکه‌ای از بابک پدر اردشیر بابکان بدین شکل به دست نیامده‌است. تنها پنج‌درهم نقره به نام شاپور پسر بزرگ بابک، یافت شده‌است. بر روی این سکه تصویر شاپور بر تخت شاهی پارس و بر پشت سکه تصویر بابک با کلاه مرواریددوزی شده که بر آن شکل ویژهٔ پنج گوشه‌ای درشت نصب گردیده، ضرب شده‌است. این سکه‌ها مطابق با نوع سکه های معمولی پارس است. تصویر شاپور و بابک در نگاره‌های تخت جمشید نیز دیده می‌شود. [۲]

پانویسویرایش

منبعویرایش

  • لوکونین، ولادمیر گریگورویچ (۱۳۵۰). تمدن ایران ساسانی ‌. ترجمهٔ عنایت‌الله رضا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.