شبح اپرا (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شبح اپرا ممکن است به یکی از موارد ذیل اشاره داشته باشد: