شبه‌جزیره مسندم

شبه‌جزیره مسَندَم استانی است در بخش شمالی از کشور عمان. نوار ساحلی از خاک امارات متحده عربی به مسافت ۷۰ کیلومتر این استان مسندم از خاک عمان جدا ساخته‌است. مساحت شبه‌جزیره مسندم در حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع می‌باشد.[۱].[۲].این استان چهره‌ای کوهستانی دارد. ارتفاع کوههای شبه‌جزیره مسَندَم از سطح دریا از ۱۸۰۰ تا ۲۳۰۰ متر می‌رسد.[۳].[۴].[۵].

بیشتر (شبه جزیره مسندم) کوهستاتی است، قسمتی کوچکی از آن هموار است که یک نوار باریک و تنگ ساحلی تشکیل داده‌است، که با اتجاه به سمت امارت رأس‌الخیمه بر پهنایی آن افرزوده می‌شود.[۶].

تقسیماتویرایش

«شبه جزیره مسندم» به دوقسمت تقسیم شده‌است، قسمتی تابع سلطنت عمان است، وقسمت دیگر تابع امارات متحده عربی.[۶].

عمانویرایش

«استان مسندم» و شامل چهار شهرستان به شرح زیر است:

 • شهرستان بخا «ولایة بخا»[۷].
 • شهرستان خصب «ولایة خصب»[۷].
 • شهرستان دباء «ولایة دباء» [۷].
 • شهرستان مدحاء «ولایة مدحاء»[۷].

این شهرستان (مدحاء) خارج از شبه جزیره مسندم واقع شده‌است، و از چهار سو خاک امارات آن را احاطه نموده‌است.[۸].

شهرهاویرایش

مهم‌ترین شهرها و روستاهای عمان در «شبه جزیره مسندم» :

 • «شهر خصب» ، «شهر بخا» ، «شهر دبا عمان» و روستای «کمزار» .[۷].

اماراتویرایش

قسمت کوچکی از «شبه جزیره مسندم» تابع امارت رأس‌الخیمه است، أما به جرئت می‌توان گفت که این قسمت از آبادترین مناطق امارت رأس الخیمة است، و شامل شهرها وروستاهای زیر می‌باشد:

روستاهاویرایش

پانویسویرایش

 1. ویکی‌پدیای عربی .
 2. سلطنة عمان. مسقط: وزارة الاعلام، ۱۹۹۲ میلادی. به (عربی). .
 3. السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی) .
 4. المعمری، بن معتوق، سالم ،.(«عمان ۹۲») چاپ مسقط سال میلادی۱۹۹۲ میلادی. به (عربی) .
 5. دکتر:التدمری، جلال، احمد، (تاریخ جلفار) ، دارالقلم: کویت، چاپ سوم، انتشار سال ۱۹۸۱ میلادی. (به عربی). .
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ محمدیان، کوخری، محمد، “ (الإمارات عبر التاریخ) “، ج۱. سال انتشار ۲۰۰۸ میلادی به (عربی) .
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ دکتر:ادوارد، هندرسون، “ (ذکریات عن دولة الإمارات و سلطنة عمان) “، چاپ موتیف ایت للنشر، مطبعة راشد، عجمان ۱۹۸۸.
 8. عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی .

فهرست منابع و مآخذویرایش

 • ویکی‌پدیای عربی
 • سلطنة عمان، مسقط: وزارة الاعلام، ۱۹۹۲ میلادی تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک) به (عربی).
 • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
 • المعمری، بن معتوق، سالم ،.(«عمان ۹۲») چاپ مسقط سال میلادی۱۹۹۲ میلادی. به (عربی).
 • دکتر:التدمری، جلال، احمد، (تاریخ جلفار) ، دارالقلم: کویت، چاپ سوم، انتشار سال ۱۹۸۱ میلادی. (به عربی).
 • محمدیان، کوخری، محمد، “ (الإمارات عبر التاریخ) “، ج۱. سال انتشار ۲۰۰۸ میلادی به (عربی).
 • دکتر:ادوارد، هندرسون، “ (ذکریات عن دولة الإمارات و سلطنة عمان) “، چاپ موتیف ایت للنشر، مطبعة راشد، عجمان ۱۹۸۸.
 • عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی .