شخبوط بن سلطان آل نهیان

سیاست‌مدار اماراتی

شخبوط بن سلطان آل نهیان (به عربی: شخبوط بن سلطان آل نهیان) متولد ۱۹۰۵ است او امیر پیشین ابوظبی می‌باشد. او در تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۸۹ درگذشت. او دوازدهمین امیر ابوظبی بود

شخبوط بن سلطان آل نهیان
دوازدهمین شیخ ابوظبی
دوراناز ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۶
لقب(ها)امیر پیشین ابوظبی
زادروز۱۹۰۵
زادگاهامارات متحده عربی
درگذشت۱۱ فوریه ۱۹۸۹
پیش اززاید بن سلطان آل نهیان
پس ازصقر بن زاید آل نهیان

او از سال ۱۹۲۸ تا سال ۱۹۶۶ امیر ابوظبی بود و پس از او برادرش زاید بن سلطان آل نهیان امیر ابوظبی شد.

منابعویرایش