صقر بن زاید آل نهیان

صقر بن زاید آل نهیان (به عربی: صقر بن زايد آل نهيان) یازدهمین شیخ ابوظبی است. او جانشین سلطان بن زاید بن خلیفه آل نهیان شد و از سال ۱۹۲۶ تا سال ۱۹۲۸ حکمرانی کرد

صقر بن زاید آل نهیان
یازدهمین شیخ ابوظبی
دوراناز ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸
لقب(ها)امیر پیشین ابوظبی
پیش ازشخبوط بن سلطان آل نهیان
پس ازسلطان بن زاید بن خلیفه آل نهیان

منابعویرایش