شخصیت (آثار هنری)

شخصیت مطرح شده در داستان‌ها یا آثار هنری
(تغییرمسیر از شخصیت خیالی)

شخصیت به موجودی خیالی در یک اثر هنری (رمان، فیلم، نمایش و...) گفته می‌شود که زائیدهٔ ذهن هنرمند است.

منابع