شرف‌الدین علی یزدی

تاریخ‌نگار و شاعر ایرانی
(تغییرمسیر از شرف الدین علی یزدی)

شرف‌الدین علی یزدی از نویسندگان دوران تیموریان است.

شرف الدین علی یزدی
ملیتایران ایران
پیشهشاعر
لقبشرف
دورهتیموریان

زندگیویرایش

وی در فنون ادب و انواع کمالات ماهر و بسیار فصیح و منشی بلیغ بود. در فن انشا به تمامی اهل عصر خود تقدم داشت و به فقر و تصوف راغب و در معما دارای دستی توانا بود واو تدوین‌کننده این فن می‌باشد.

وی ازجمله رجالی است که عهد آل مظفر و دوران تیموری را درک کرده‌است. در نزد تیمورلنگ مقرب بود و ابراهیم بن شاهرخ بن تیمور هم نسبت به وی محبت بسیاری داشته‌است و برحسب اصرار او کتاب ظفرنامه تیموری را که حاوی احوال تاریخی خانواده تیموری و فتوحات امیرتیمور می‌باشد درظرف چهارسال تألیف کرد و اطلاعات خود را از (ظفرنامه نظام شاهی) و مطالبی که روزنامه چیان این کتاب دراین زمینه به‌شمار می‌رود.

چندی پس از تألیف این کتاب مقدمه‌ای در شرح قبایل ترک و مغول و به اصطلاح ان زمان الوس بران کتاب نوشته که به تاریخ جهانگیر یا (مقدمه ظفرنامه) معروف شده وی را در مزارشرفیه کنار مسجد میرچماق یزد به خاک سپردند.

دیگر تالیفاتویرایش

  • سه رساله به نام مناظر
  • منتخب
  • الحلل المطرز فی المعما و اللغز
  • درمعما
  • الکتاب فی علم الاسطرلاب
  • کنه المراد فی علم الوفق و الاعداد
  • دیوان شعر

منابعویرایش

تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح‌الله صفا، ناشر:نشر فردوس؛ ۱۳۷۱