باز کردن منو اصلی

ظفرنامه تیموری کتابی است مدیحه سرایانه نوشته شرف‌الدین علی یزدی که در مورد زندگی‌نامه و نبردهای امیر تیمور گورکانی است. چند نسخه خطی از کتاب باقی‌مانده‌است. یکی از نسخه‌ها در موزه آثار ترک و اسلام استانبول نگهداری می‌شود. نسخه دیگری از کتاب به دست سلطان محمدنور موجود است که در کتابخانه کاخ گلستان تهران محفوظ است. این نسخه مربوط به سال ۹۳۵ هجری قمری (۱۵۲۹ میلادی) می‌باشد.

ظفرنامه تیموری
نویسنده شرف‌الدین علی یزدی
تاریخ نشر ۹۳۵ هجری قمری (۱۵۲۹ میلادی)
موضوع زندگی‌نامه و نبردهای امیر تیمور گورکانی
سبک زندگی‌نامه
زبان فارسی

منابعویرایش