شرکت داروسازی جابر ابن حیان

شرکت داروسازی

شرکت داروسازی جابر ابن حیان در سال ۱۳۳۹ با نام اسکوئیپ ایران تحت لیسانس بریستول-مایرز اسکوئیب آمریکا آغاز به کار کرد. پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، در جریان مصادرهٔ اموال و دارایی‌های ابتدای انقلاب، به علت بین‌المللی بودن، این کارخانه تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران درآمد و به شرکت داروسازی جابر ابن حیان تغییر نام داد. در سال ۱۳۷۰ سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و به فهرست شرکت‌های سهامی عام پیوست.[۱]

داروسازی جابر ابن حیان
نوعسهامی عام
بنا نهاده۱۳۳۹
دفتر مرکزیتهران، کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج
محصولاتآنتی‌بیوتیک‌های تزریقی و غیرتزریقی
وبگاه

شرکت داروسازی جابر ابن حیان یکی از بزرگترین تولیدکنندهای آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی و غیرتزریقی در ایران است.

فراورده‌های دارویی ویرایش

No. Generic name Brand Name How Supplied
۱ SALBUTAMOL 100mcg/DOSE SALBUTREX ® 100 μg/dose HFA INHALER
۲ SALMETEROL 25 mcg/DOSE SALOZIX ® 25 μg/dose HFA INHALER
۳ FLUTICASONE 50 mcg/DOSE FLUTIZOX ® 50 μg/dose HFA INHALER
۴ FLUTICASONE 125 mcg/DOSE FLUTIZOX ® 125 μg/dose HFA INHALER
۵ FLUTICASONE 250 mcg/DOSE FLUTIZOX ® 250 μg/dose HFA INHALER
۶ FLUTICASONE/SALMETEROL 50/25 FLUSALMEX ® 50 HFA INHALER
۷ FLUTICASONE/SALMETEROL 125/25 FLUSALMEX ® 125 HFA INHALER
۸ FLUTICASONE/SALMETEROL 250/25 FLUSALMEX ® 250 HFA INHALER
۹ BECLOMETHASONE 50 mcg/DOSE BECLOTROX ® 50 μg/dose HFA INHALER
۱۰ BECLOMETHASONE 100 mcg/DOSE BECLOTROX ® 100 μg/dose HFA INHALER
۱۱ BECLOMETHASONE 250 mcg/DOSE BECLOTROX ® 250 μg/dose HFA INHALER
۱۲ IPRATROPIUM 20 mcg/DOSE IPRATREX ® 20 μg/dose HFA INHALER
۱۳ IPRATROPIUM - S IPRATREX ® - S ® HFA INHALER
۱۴ BUDESONIDE / FORMOTEROL 80 BUDOFORMEX ® 80 HFA INHALER
۱۵ BUDESONIDE / FORMOTEROL 160 BUDOFORMEX ® 160 HFA INHALER
۱۶ BUDESONIDE 100 μg/dose BUDEZOX ® 100 μg/dose HFA INHALER
۱۷ BUDESONIDE 200 μg/dose BUDEZOX ® 200 μg/dose HFA INHALER
۱۸ FORMOTEROL 4.5 FOMOTIZOX ® 4.5 HFA INHALER
۱۹ FORMOTEROL 12 FOMOTIZOX ® 12 HFA INHALER
۲۰ CROMOLYN SODIUM 2% RINOMEXAN ® 2% NASAL SPRAY
۲۱ BECLOMETHASONE 0.05% BELOZIX ® 50 NASAL SPRAY
۲۲ FLUTICASONE 0.05% FLUNIX ® 0.05% NASAL SPRAY
۲۳ CALCITONIN SALMON 100 IU/DOSE CALTONIX ® 100 lU NASAL SPRAY
۲۴ CALCITONIN SALMON 200 IU/DOSE CALTONIX ® 200 lU NASAL SPRAY
۲۵ OXYMETAZOLINE 0.05% OXYNIX ® 0.05% NASAL SPRAY
۲۶ OXYMETAZOLINE 0.1% OXYNIX ® 0.1% NASAL SPRAY
۲۷ DESMOPRESSIN ACETATE 0.1MG/ML DESMONIX ® NASAL SPRAY
۲۸ SODIUM CHLORIDE 0.65% NORMONIX ® NASAL SPRAY
۲۹ MOMETASONE MOMENIX ® NASAL SPRAY
۳۰ BUDESONIDE 100 μg/dose BUDENIX ® NASAL SPRAY
۳۱ PHENYLEPHRINE 0.25% EPHONIX ® 0.25% NASAL SPRAY
۳۲ PHENYLEPHRINE 0.5% EPHONIX ® 0.5% NASAL SPRAY
۳۳ AMPICILLIN SODIUM 250 mg AMPIXILL ® 250 mg VIAL
۳۴ AMPICILLIN SODIUM 500 mg AMPIXILL ® 500 mg VIAL
۳۵ AMPICILLIN SODIUM 1g AMPIXILL ® 1g VIAL
۳۶ CEFAZOLIN 250 mg CEFZOLIX ® 250 mg VIAL
۳۷ CEFAZOLIN 500 mg CEFZOLIX ® 500 mg VIAL
۳۸ CEFAZOLIN 1 g CEFZOLIX ® 1g VIAL
۳۹ CLOXACILLIN SODIUM 250 mg CLOXACILL ® 250 mg VIAL
۴۰ CLOXACILLIN SODIUM 500 mg CLOXACILL ® 500 mg VIAL
۴۱ PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U PEN ® L.A VIAL
۴۲ PENICILLIN G POTASSIUM 1,000,000 U PEN ® POTASSIUM 1 000 000 U VIAL
۴۳ PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U PEN ® POTASSIUM 5 000 000 U VIAL
۴۴ PENICILLIN G SODIUM 5,000,000 U PEN ® SODIUM 5 000 000 U VIAL
۴۵ PENICILLIN 6-3-3 PEN ® 6-3-3 VIAL
۴۶ PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U PEN ® 400 000 U VIAL
۴۷ PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U PEN ® 800 000 U VIAL
۴۸ STREPTOMYCIN SULFATE 1 g STREPTOCIN ® 1g VIAL
۴۹ CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1g PHENICOL ® 1g VIAL
۵۰ CEFOTAXIME 500 mg CEPHOTAX ® 500 mg VIAL
۵۱ CEFOTAXIME 1g CEPHOTAX ® 1g VIAL
۵۲ CEFTRIAXONE 500 mg CEFTRAX ® 500 mg VIAL
۵۳ CEFTRIAXONE 1 g CEFTRAX ® 1g VIAL
۵۴ CEFTRIAXONE 2g CEFTRAX ® 2g VIAL
۵۵ CEFTIZOXIME SODIUM 500 mg ZOXIME ® 500 mg VIAL
۵۶ CEFTIZOXIME SODIUM 1g ZOXIME ® 1g VIAL
۵۷ VANCOMYCIN HCL 500 mg VANKO ® 500 mg VIAL
۵۸ VANCOMYCIN HCL 1g VANKO ® 1g VIAL
۵۹ CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500 mg CEFTAZID ® 500 mg VIAL
۶۰ CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1g CEFTAZID ® 1g VIAL
۶۱ CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2g CEFTAZID ® 2g VIAL
۶۲ CEFUROXIME SODIUM 750 mg CEFOROXILL ® 750 g VIAL
۶۳ CEFUROXIME SODIUM 1500 mg CEFOROXILL ® 1500 mg VIAL
۶۴ CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500 mg CEFEMAX ® 500 mg VIAL
۶۵ CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1g CEFEMAX ® 1g VIAL
۶۶ CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2g CEFEMAX ® 2g VIAL
۶۷ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 2G/250 mg PIPERACTAM ® 2g / 250mg VIAL
۶۸ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 3G/375 mg PIPERACTAM ® 3g / 375mg VIAL
۶۹ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 4G/500 mg PIPERACTAM ® 4g / 500mg VIAL
۷۰ AMPICILLIN/SULBACTAM 1g/0.5 g AMPIBACTAM ® 1g / 500mg VIAL
۷۱ AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1g AMPIBACTAM ® 2g / 1g VIAL
۷۲ MEROPENEM 500 mg MEROPEN ® 500 mg VIAL
۷۴ MEROPENEM 1g MEROPEN ® 1g VIAL
۷۴ IMIPENEM / CILASTATIN (250/250) mg MAXINAM ® (250/250) mg VIAL
۷۵ IMIPENEM / CILASTATIN (500/500) mg MAXINAM ® (500/500) mg VIAL
۷۶ DEFEROXAMINE 500 mg IROMOWE ® 500 mg VIAL
۷۷ HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100mg/2ml HYDROCORTISONE 100 mg VIAL
۷۸ CEFIXIME 100mg/5ml CEFIXAN ® 100MG/5ml 100ml POWDER SUSP .
۷۹ CEFIXIME 100mg/5ml CEFIXAN ® 100MG/5ml POWDER SUSP .
۸۰ AMOXICILLIN 250mg/5ml AMOXCILL ® 250MG/5ml POWDER SUSP .
۸۱ CEFALEXIN 125mg/5ml KEPHALEX ® 125 mg POWDER SUSP .
۸۲ CEFALEXIN 250mg/5ml KEPHALEX ® 250 mg POWDER SUSP .
۸۳ PENICILLIN V K 250MG(400,000U)/5ml PEN V K ® 250 mg POWDER SYRUP
۸۴ CO-AMOXICLAV 156 (125/31) CO-AMOXICLAV 156 (125/31) /5ml POWDER SUSP .
۸۵ CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5) /5ml CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5) /5ml POWDER SUSP .
۸۶ CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) /5ml CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) /5ml POWDER SUSP .
۸۷ CO-AMOXICLAV 457 (400/57) /5ml CO-AMOXICLAV 457 (400/57) /5ml POWDER SUSP .
۸۸ NYSTATIN 100,000 U/ml NISTAT® 100,000 U/ml POWDER DROP
۸۹ CLOTRIMAZOLE 100ml CLOTIZOL ® 100 mg TABLET
۹۰ NYSTATIN 100000 U NISTAT ® 100000 U TABLET
۹۱ NYSTATIN 500,000 NISTAT ® 500,000 U TABLET
۹۲ CEFIXIME 200mg CEFIXAN ® 200mg TABLET
۹۳ CEFIXIME 400mg CEFIXAN ® 400mg TABLET
۹۴ PENICILLIN V POTASSIUM 500mg (800,000 U) PEN ® V K 500MG (800,000 U) TABLET
۹۵ CEFIXIME 200mg CEFIXAN ® 200 mg CAPSULE
۹۶ CEFIXIME 400mg CEFIXAN ® 400 mg CAPSULE
۹۷ AMOXICILLIN 500 mg AMOXCILL ® 500 mg CAPSULE
۹۸ CEFALEXIN 500mg KEPHALEX ® 250 mg CAPSULE
۹۹ CEFALEXIN 500mg KEPHALEX ® 500 mg CAPSULE
۱۰۰ TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15g TRIAMCICORT ® 0.1% 15 g OINT
۱۰۱ NYSTATIN 100000 U/g 15g NISTAT ® 100,000 U/G 15 g OINT
۱۰۲ TRIAMCINOLONE N N 15g TRIAMCICORT ® N N 15 g OINT
۱۰۳ MOMETASONE 0.1% 15g MOMENIX ® 0/1% 15g OINT
۱۰۴ TERBINAFINE HCL 1% 15g TERBINAFINE 0/1% CREAM
۱۰۵ CASTOR OIL1000 mg CASTOPEARL ® 1000 mg SOFTGEL
۱۰۶ IBUPROFEN 200mg GELOPAIN ® 200mg SOFTGEL
۱۰۷ IBUPROFEN 400mg GELOPAIN ® 400mg SOFTGEL

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «..: سایت اطلاع رسانی شرکت داروسازی جابر ابن حیان :.». www.jaber-pharma.com. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۱ اوت ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۳۱.

پیوند به بیرون ویرایش