ششم افزوده (انگلیسی: Augmented sixth) فاصله‌ای در موسیقی کلاسیک غربی است که با افزودن نیم‌پرده کروماتیک به فاصله ششم بزرگ به وجود می‌آید. معکوس آن سوم کاسته و فاصله مترادف، هفتم کوچک است. ششم افزوده فاصله‌ای «ناپایدار» و «نامطبوع» است و به یک نت پایین‌تر حل می‌شود. فاصله ششم افزوده با نت پایه، ۱۰۰۰ سنت است.

ششم افزوده
معکوسسوم کاسته
نام
مخففA6
اندازه
نیم‌پرده‌ها۱۰
کلاس فاصله۲
نظام کوک خالص۱۲۵:۷۲٫۲۲۵:۱۲۸٫
۷:۴٫۵۹۰:۴۹:۳۲۷۶۸
سنت
اعتدال مساوی۱۰۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۱۰۰۰
نظام کوک خالص۹۵۵٫۹۷۷٫۹۶۹٫۱۰۲۰
فاصله ششم افزوده بین نت دو و لا دیزدربارهٔ این پرونده بشنوید .

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش