شمخال‌خان سلطان

شمخال‌خان سلطان، از رهبران ایل چرکس گرجی در عصر شاه تهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. او برادر سلطان آغا خانم ملکه دوم شاه تهماسب و دایی پریخان خانم و سلیمان میرزا بود. او فرماندار داغستان بود.

او در درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم که مابین حیدر میرزا و اسماعیل میرزا (شاه اسماعیل دوم) در سال ۱۵۷۶ روی داد همانند خواهرزادگان خود، از هواداران بزرگ اسماعیل‌میرزا بود و پس از به سلطنت رسیدن اسماعیل به دستور او سلیمان میرزا را به قتل رساند.[۱][۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷
  • والتر هینتس (۱۳۷۱شاه اسماعیل دوم صفوی، ترجمهٔ کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک [[ویژه:منابع کتاب/9644453476 [۱]|۹۶۴۴۴۵۳۴۷۶ [http://www.bekhan.com/main/?page=۳۰&bi=۱۱۰۱۸۳۲]]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)