شنا در مسابقات جهانی ورزش‌های آبی ۲۰۰۵

شنا یکی از رشته‌های ورزشی مسابقات جهانی ورزش‌های آبی ۲۰۰۵ بوده است.

جدول مدال‌ها ویرایش

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   ایالات متحده آمریکا ۱۵ ۱۱ ۶ ۳۲
۲   استرالیا ۱۳ ۵ ۴ ۲۲
۳   زیمبابوه ۲ ۲ ۰ ۴
۴   آفریقای جنوبی ۲ ۱ ۲ ۵
۵   فرانسه ۲ ۱ ۱ ۴
۶   لهستان ۲ ۰ ۲ ۴
۷   آلمان ۱ ۳ ۲ ۶
۸   ایتالیا ۱ ۲ ۰ ۳
۹   مجارستان ۱ ۱ ۱ ۳
۱۰   یونان ۱ ۰ ۰ ۱
۱۱   کانادا ۰ ۴ ۱ ۵
۱۲   ژاپن ۰ ۳ ۶ ۹
۱۳   روسیه ۰ ۲ ۱ ۳
۱۴   چین ۰ ۱ ۴ ۵
۱۵   سوئد ۰ ۱ ۲ ۳
۱۶   اتریش ۰ ۱ ۱ ۲
۱۷   کرواسی ۰ ۱ ۰ ۱
۱۷   هلند ۰ ۱ ۰ ۱
۱۷   سوئیس ۰ ۱ ۰ ۱
۲۰   بریتانیای کبیر ۰ ۰ ۳ ۳
۲۱   تونس ۰ ۰ ۲ ۲
۲۱   اوکراین ۰ ۰ ۲ ۲
مجموع ۴۰ ۴۱ ۴۰ ۱۲۱

منابع ویرایش