شهباز خان دنبلی

شهباز خان دنبلی (انگلیسی: Sahbaz Khan Donboli) اولین خان خانات خوی از ایل دنبلی بود که از سال ۱۱۶۰ه. ق (۱۷۴۷–۱۷۶۳م) قدرت را درست داشت.

شهباز خان دنبلی
شهباز خان دنبلی
سلطنت1747 – ۱۷۶۳م
جانشیناحمد خان دنبلی
زاده۱۶۹۹م
خوی، آذربایجان، ایران
درگذشته۱۷۶۷م
خوی، آذربایجان، ایران
دودمانافشاریان
دین و مذهباسلام

منابع