شهباز خان دنبلی (انگلیسی: Sahbaz Khan Donboli) اولین خان خانات خوی از ایل دنبلی بود که از سال ۱۱۶۰ه. ق (۱۷۴۷–۱۷۶۳م) قدرت را درست داشت.

شهباز خان دنبلی
شهباز خان دنبلی
سلطنت۱۷۴۷ – ۱۷۶۳م
زاده۱۶۹۹م
زادگاهخوی، آذربایجان، ایران
درگذشته۱۷۶۷م
مکان مرگخوی، آذربایجان، ایران
قبل ازاحمد خان دنبلی
سلسلهافشاریان
عقاید مذهبیاسلام

منابعویرایش


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه