شورای عالی انتخابات ترکیه

شورای عالی انتخابات ترکیه (ترکی استانبولی: Yüksek Seçim Kurulu‎) بالاترین و مهمترین شورای انتخاباتی ترکیه است. این شورا در پی انقلاب ۱۹۶۱ ایجاد شد و وظیفه این شورا اجرا انتخابات و نظارت برآن در تمامی مراحل میباشد. و اعضا آن از داخل قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ترکیه و بانتخاب خود قضات تعیین میشوند.و مستقل از دولت و مجلس میبآشند

منابعویرایش