شوگون‌سالاری کاماکورا

شوگون‌سالاری کاماکورا (به ژاپنی: 鎌倉幕府 Kamakura bakufu) یا کاماکورا باکوفو، یک دیکتاتوری نظامی در کشور ژاپن بود که به سرکردگی شوگون‌ها اداره می‌شد و از سال ۱۱۸۵ (یا به تعبیری از سال ۱۱۹۲ که به صورت رسمی پذیرفته شد) تا سال ۱۳۳۳ میلادی ادامه پیدا کرد. مرکز سیاسی این دیکتاتوری شهر کاماکورا بود و دوره کاماکورا که یکی از دوره‌های تاریخ ژاپن است، نام خود را از همین شهر به عاریه می‌گیرد. پیش از پایه‌گذاری شوگون‌سالاری کاماکورا، قدرت به صورت عمده در دست امپراتوران و جانشینان آنان بود که آن‌ها نیز از سوی مقام‌های دربار پادشاهی و طایفه‌های آریستوکراتی که با هم در حال رقابت بودند تعیین می‌شدند. امور نظامی هم در اختیار دولت عرفی بود. با این همه، پس از شکست خاندان تایرا در جنگ گنپی، میناموتونو یوری‌تومو در سال ۱۱۸۵ بخشی از قدرت را از دست آریستوکرات‌ها به درآورد و با دریافت نشان شوگون در سال ۱۱۹۲، نظام خاصی از حکومت را با سردمداری شوگون‌ها بر پا کرد که به شوگون‌سالاری کاماکورا مشهور شد.

میناموتونو یوریتومو (Minamoto no Yoritomo)

فهرست شوگون‌ها ویرایش

سال‌ها نشانگر دوره حکومت است:

 1. میناموتونو یوری‌تومو، ۱۱۹۲–۱۱۹۹[۱]
 2. میناموتو نو یوری‌ایه، ۱۲۰۲–۱۲۰۳[۲]
 3. میناموتو نو سانه‌تومو، ۱۲۰۳–۱۲۱۹[۳]
 4. کوجو یوریتسونه، ۱۲۲۶–۱۲۴۴[۴])
 5. کوجو یوریتسوگو، ۱۲۴۴–۱۲۵۲[۵]
 6. شاهزاده مونه‌تاکه، ۱۲۵۲–۱۲۶۶[۶]
 7. شاهزاده کوره‌یاسو، ۱۲۶۶–۱۲۸۹[۷]
 8. شاهزاده هیساآکیرا، ۱۲۸۹–۱۳۰۸[۸]
 9. شاهزاده موری‌کونی، ۱۳۰۸–۱۳۳۳[۹]
 10. شاهزاده موری‌ناگا، ۱۳۳۳–۱۳۳۴[۱۰]
 11. شاهزاده موری‌ناگا، ۱۳۳۴–۱۳۳۸

فهرست شیکّن‌های کاماکورا ویرایش

شیکّن (به ژاپنی: 執権 Shikken) به معاون شوگون در زمان شوگون‌سالاری کاماکورا در ژاپن گفته می‌شود. این مقام تنها در انحصار خاندان هوجو بود.

 1. هوجو توکیماسا، ۱۲۰۳–۱۲۰۵[۱۱]
 2. هوجو یوشیتوکی، ۱۲۰۵–۱۲۲۴[۱۲]
 3. هوجو یاسوتوکی، ۱۲۲۴–۱۲۴۲[۱۳]
 4. هوجو تسونه‌توکی، ۱۲۴۲–۱۲۴۶[۱۴]
 5. هوجو توکی‌یوری، ۱۲۴۶–۱۲۵۶[۱۵])
 6. هوجو توکیمونه، ۱۲۶۸–۱۲۸۴[۱۶]
 7. هوجو ساداتوکی، ۱۲۸۴–۱۳۰۱[۱۷]
 8. هوجو موروتوکی، ۱۳۰۱–۱۳۱۱[۱۸]
 9. هوجو تاکاتوکی، ۱۳۱۶–۱۳۲۶[۱۹]

منابع ویرایش

 1. Nussbaum, «Minamoto no Yoritomo" at p. 635.
 2. Nussbaum, «Minamoto no Yoriie" at p. 635.
 3. Nussbaum, «Minamoto no Yoritomo" at pp. 633-634.
 4. Nussbaum, «Fujiwara no Yoritsune" at p. 212; «Kujō Yoritsune" at p. ۵۷۱ linking «Hōjō Masako" at p. ۳۴۰
 5. Nussbaum, «Fujiwara no Yoritsugu" at p. 212.
 6. Nussbaum, «Munetaka Shinnō» at p. 66.
 7. Nussbaum, «Koreyasu Shinnō» at p. 561.
 8. Nussbaum, «Hisaakira Shinnō» at p. 321.
 9. Nussbaum, «Morikuni Shinnō» at p. 660.
 10. Nussbaum, «Morinaga Shinnō» at p. 660.
 11. Nussbaum, «Hōjō Tokimasa" at p. 340.
 12. Nussbaum, «Hōjō Yoshitoki" at p. 341.
 13. Nussbaum, «Hōjō Yasutoki" at p. ۳۴۱.
 14. Nussbaum, «Hōjō Tsunetoki" at p. 341.
 15. Nussbaum, «Hōjō Tokiyori" at p. 341.
 16. Nussbaum, «Hōjō Tokimune" at p. 341.
 17. Nussbaum, «Hōjō Sadatoki" at p. 340.
 18. Nussbaum, «Hōjō Morotoki" at p. 340.
 19. Nussbaum, «Hōjō Takatoki" at p. 340.
 • «ویکی‌پدیای انگلیسی».