این کوه در ۲۳ کیلومتری شمال باختری سنندج، شمال باختری روستای یاینچوب واقع شده و ۲۸۹۵ متر ارتفاع دارد. کوه شیخ معروف از شمال خاور به کوه ملکه و از جنوب باختری به کوه توکلان متصل است و ادامه رشته کوه‌های زاگرس می‌باشد.

منابعویرایش