شیلهک اینشوشینک

شیلهاک اینشوشیناک یا شیلهک-این شوشینک اول (Shilhak-inshushinak I) یکی از شاهان عیلامی در دورهٔ شهرنشینی عیلامیان، چهارمین پادشاه سلالهٔ شوتروکی ها و از پسران شوتروک-نهونت اول بود. او در سال ۱۱۶۵ پیش از میلاد، به شاهی عیلام رسید و پس از آن به تجهیز سپاه پرداخت و تا ناحیه دیاله نفوذ پیدا کرد و به کرکوک رسید و بابل را محاصره نمود و به غنایم زیادی دست یافت. در میان این غنایم، لوح سنگی نارامسین و قانون حمورابی به معبد شوش تقدیم شد و سپس همهٔ دره دجله و ساحل خلیج فارس و رشته‌کوه زاگرس زیر سلطهٔ او درآمد و همهٔ ایران غربی متحد شد و نخستین شاهنشاهی در تسلط ایلام تشکیل گردید. شیلهاک اینشوشیناک در سال ۱۱۵۱ قبل از میلاد، در اوج شکوه و قدرت درگذشت.

شیلهک اینشوشینک
شاهان عیلام
دوران۱۱۶۵ (پیش از میلاد)
درگذشت۱۱۵۱ (پیش از میلاد)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، جنگ و جنگاوری بر فلات ایران از تمدن ایلام تا ۱۳۲۰ خورشیدی -

اسدالله معطوفی