فهرست شاهان ایلام

فهرست
(تغییرمسیر از شاهان عیلام)

تمدن ایلام نام تمدنی باستانی در منطقه‌ای است که بخش بزرگی در جنوب غربی ایران از خوزستان، ایلام کنونی، چهارمحال بختیاری، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، شمال پارس کنونی (اَنشان) و لرستان را در پایان هزاره سوم قبل از میلاد دربرمی گرفت؛ ولی در دورهٔ هخامنشیان به منطقه جغرافیایی دشت شوش تقلیل یافت. در اینجا فهرستی از نام‌های همهٔ شاهان شناخته شدهٔ ایلام و فرمانروایانِ وابسته به ایلام آورده شده‌است.

دوران ایلام کهن ح۲۷۰۰ تا ح۱۵۰۰ پیش از میلادویرایش

نخستین شاهان ایلامی ح۲۷۰۰ تا ح۲۶۰۰ پ. مویرایش

نخستین شاهان ایلام،[۱] ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
هومبابا مرگ ح۲۶۸۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ح۲۶۸۰پ. م همزمان با گیلگمش شاه اوروک
هومبان شوتور (یا خومباستیر)

خاندان اوان[۲][۳] ح۲۶۰۰ تا ۲۰۷۸پ. مویرایش

خاندان یکم اوان، ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
شاه ناشناس شاه اوان ح۲۵۸۰پ. م همزمان با اورنونگل شاه اوروک[۴]
لو … شاه اوان
کورایشک شاه اوان ح۲۵۵۰پ. م ۳۶ سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لاگاش
خاندان دوم اوان، ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
پلی شاه اوان ح۲۵۰۰پ. م
تته یکم شاه اوان
اوکو تنهیش شاه اوان
هیشوتش شاه اوان
شوشون ترنه شاه اوان
نپی ایلهوش شاه اوان
کیکو سیوه تمتی شاه اوان
هیشپ رتپ یکم شاه اوان
لوه ایشن شاه اوان مرگ ح۲۳۲۵پ. م ح۲۳۲۵پ. م پسر هیشپ رتپ یکم
هیشپ رتپ دوم شاه اوان ح۲۳۲۵پ. م پسر لوه ایشن
امه سینی[۵] شاه اوان مرگ ۲۳۱۱پ. م ح۲۳۱۵پ. م ۲۳۱۱پ. م
هلو شاه اوان
هیته شاه اوان ح۲۲۷۰ پ. م ح۲۲۷۰ پ. م همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان سوم اوان، حدود ۲۱۰۰ تا حدود ۲۰۷۸پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کوتیک اینشوشینک[۶] شاه اوان ح۲۱۰۰پ. م پسر شینپی هیش هوک همزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال‌های ۲۰۷۸ و ۲۰۱۶پ. م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.

شاهان هَمازی[۷] ح۲۵۳۰ تا ح۲۰۳۰پ. مویرایش

 1. هَتانیش (۷ سال در حدود ۲۵۳۰پ. م)[۸]
 2. زیزی (تاریخ نامشخص)
 3. اوراَدَد (تاریخ نامشخص)
 4. اورایشکور (پیش از ۲۰۴۱ تا پس از ۲۰۳۷پ. م)
 5. وَرَدنَنَر (پس از ۲۰۳۷پ. م)

شاهان توکریش ح۲۴۰۰ تا ح۲۲۵۰پ. مویرایش

 1. اته لومش شاهنشاه ایلام و شاه توکریش پیش از۲۳۵۰پ. م
 2. ایماش کوش شاهنشاه توکریش پس از ۲۲۹۰پ. م
 3. کیکلی پاتالیش شاه توکریش پس از ۲۲۹۰پ. م

شاهان شریهوم[۹] ح۲۴۰۰ تا ح۲۳۰۰پ. مویرایش

 1. (...)هی (پیش از ۲۳۷۱پ. م)
 2. (...)رو (ح۲۳۱۶پ. م)
 3. شاه ناشناس شریهوم (تا ۲۳۰۵پ. م) همچنین او شاه انشان بوده‌است.

شاهان انشان ح۲۳۵۰ تا ح۱۹۷۰پ. مویرایش

 1. شاه ناشناس یکم انشان (تا ۲۳۰۵پ. م) همچنین شاه شریهوم بود. از اکدیان شکست خورد و اسیر شد.
 2. شَلَبوم[۱۰] (پیش از ۲۰۶۸ تا ۲۰۶۴پ. م) با دختر شولگی شاه اور ازدواج کرد.
 3. لیبوم[۱۰] (از ۲۰۶۴پ. م) چند نبرد با اور داشت.
 4. شاه ناشناس دوم انشان (ح۲۰۴۱ تا ۲۰۳۷پ. م) با دختر شوسین شاه اور ازدواج کرد.
 5. شاه ناشناس سوم انشان (تا ۲۰۱۷پ. م) با دختر ایبی سین شاه اور ازدواج کرد.
 6. ایمه سو (همزمان با شوایلیشو شاه ایسین) پسر کیندتو شاه سیماشکی. تندیس نانار را به ایسین بازگرداند.
 7. اِپَرتی دوم (همزمان با آیدین دَگَن شاه ایسین) سوکل ماه و شاه انشان و شوش. با دختر آیدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ. م ازدواج کرد.[۱۱]

شاهان دِر ح۲۳۵۰ تا ح۶۴۶پ. مویرایش

 1. شاه ناشناس یکم در
 2. اورسین
 3. شاه ناشناس دوم در
 4. آنوم موتبل
 5. مننه
 6. نقیموم
 7. سومو یموتبله
 8. منیوم
 9. تمتی شیلهک
 10. کوتیر مبوک
 11. ریم سین یکم
 12. ریم سین دوم
 13. لکتی شیخو
 14. شاه ناشناس سوم در
 15. تن دیه
 16. تمریتو

خاندان سیماشکی[۱۲] ح۲۱۰۰ تا ح۱۸۵۰پ. مویرایش

خاندان سیماشکی،[۱][۱۲][۱۳] حدود ۲۱۰۰ تا حدود ۱۸۵۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
گیرنمه یکم شاه سیماشکی
تزیته یکم شاه سیماشکی ح۲۰۴۰پ. م ح۲۰۳۷پ. م
اپرتی یکم شاه سیماشکی ح۲۰۳۳پ. م[۵]
گیرنمه دوم شاه سیماشکی ح۲۰۳۳پ. م
تزیته دوم شاه سیماشکی
لوراک لوهان شاه سیماشکی مرگ ۲۰۲۲پ. م ح۲۰۲۸پ. م ۲۰۲۲پ. م
هوتران تمتی شاه سیماشکی
ایندتو اینشوشینک یکم شاه سیماشکی مرگ ۲۰۱۶پ. م ۲۰۱۶پ. م پسر هوتران تمتی
کین دتو شاه سیماشکی پیش از ۲۰۰۶پ. م پس از ۲۰۰۵پ. م پسر تن روهوراتیر گشاینده اور
ایندتو اینشوشینک دوم شاه سیماشکی ح۱۹۸۰پ. م پسر په پی[۶] همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
تن روهورتیر یکم شاه سیماشکی ح۱۹۶۵پ. م پسر ایندتو اینشوشینک دوم همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
ایندتو اینشوشینک سوم شاه سیماشکی ۱۹۲۸پ. م پسر تن روهورتیر یکم بیش از سه سال
ایندتو نپیر شاه سیماشکی
ایندتو تمتی شاه سیماشکی ح۱۸۵۰پ. م

خاندان اِپَرتی ح۱۹۷۰ تا ح۱۵۰۰پ. مویرایش

خاندان اپرتی،[۱][۱۴] حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اپرتی دوم شاه سیماشکی، شاه انشان و شوش، سوکل ماه ح۱۹۷۳پ. م در ۱۹۷۳پ. م با دختر آیدین دگن شاه ایسین ازدواج کرد.[۱۵] همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
شیلههه شاه انشان و شوش، سوکل ماه پسر اپرتی دوم
کوک نشور یکم سوکل ماه پسر (خواهرزاده) شیلههه[۱۶]
اته هوشو سوکل و ایپیر شوش، شبان مردم شوش، شبان این شوشینک مرگ پس از ۱۸۹۴پ. م ؟۱۹۲۸پ. م پس از ۱۸۹۴پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
تتپ مده شبان مردم شوش پس از ح۱۸۹۰پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
پلرایشن سوکل ماه
کوک سنیت پسر پلرایشن (؟)
کوک کیروش سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر لن کوکو و برادرزاده پلرایشن
تم سنیت پسر کوک کیروش
کوک نهونته پسر کوک کیروش
کوک نشور دوم سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر کوک نهونته (؟)
شیروکدوه سوکل ماه ح۱۷۹۰پ. م همزمان با شمشی ادد یکم شاه آشور
شیموت ورتش یکم پسر شیروکدوه
سیوه پلر هوپک سوکل ماه، سوکل شوش، شاهزاده ایلام پیش از ۱۷۶۵پ. م پس از ۱۷۶۵پ. م پسر شیروکدوه
کودوزولوش یکم سوکل ماه، سوکل شوش پسر شیروکدوه
کوتیرنهونته یکم سوکل ماه ح۱۷۱۰پ. م پسر کودوزولوش یکم
اته مره هلکی پسر کودوزولوش یکم (؟)
تته دوم سوکل برادر اته مره هلکی
لیله ایرتش پسر کودوزولوش یکم
تمتی اگون سوکل ماه، سوکل شوش پسر کوتیرنهونته یکم
کوتیر شیلههه سوکل ماه، سوکل پسر تمتی اگون
کوک نشورسوم سوکل ایلام، سوکل شوش پیش از ۱۶۴۶پ. م پس از ۱۶۴۶پ. م پسر کوتیر شیلههه
تمتی رپتش پسر کوتیر شیلههه
شیموت ورتش دوم پسر کوک نشورسوم
شیرتوه شاه شوش پسر کوک نشورسوم
کودوزولوش دوم سوکل ماه، شاه شوش پسر شیموت ورتش دوم
تن اولی سوکل ماه، سوکل
تمتی هلکی سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش پسر تن اولی
کوک نشورچهارم[۵] سوکل ماه پسر تن اولی
کوتیک متلت[۴] ح۱۵۰۰پ. م پسر تن اولی

دوران ایلام میانه ح۱۵۰۰ تا ح۱۰۰۰ پیش از میلادویرایش

خاندان کیدینو ح۱۵۰۰ تا ح۱۴۰۰پ. مویرایش

خاندان کیدینو،[۱۴] حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کیدینو شاه انشان و شوش سده ۱۵پ. م
اینشوشینک سونکیر نپیپیر شاه انشان و شوش
تن روهوراتیر دوم شاه انشان و شوش سده ۱۵پ. م
شله شاه انشان و شوش
تمتی اهر شاه انشان و شوش ح۱۳۷۰پ. م همزمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل

خاندان ایگه هَلکی ح۱۴۰۰ تا ح۱۲۰۰پ. مویرایش

خاندان ایگه هلکی،[۱][۱۴] حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
اته هلکی شاه انشان و شوش
اترکیته یکم شاه انشان و شوش پسر اته هلکی
ایگه هلکی شاه انشان و شوش
پلرایشن یکم شاه انشان و شوش ح۱۳۹۰پ. م پسر ایگه هلکی همزمان با کوریگلزو یکم شاه کاسی بابل
کیدین هوتران یکم شاه انشان و شوش پسر پلرایشن یکم[۱۷]
اترکیته دوم شاه انشان و شوش پسر ایگه هلکی
هومبان نومنه یکم شاه انشان و شوش ح۱۳۷۰پ. م پسر اترکیته همزمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
اونتش نپیریشه شاه انشان و شوش ح۱۳۴۰پ. م پسر هومبان نومنه یکم
کیدین هوتران دوم شاه انشان و شوش پسر اونتش نپیریشه[۱۷]
نپیریشه اونتش شاه انشان و شوش پسر کیدین هوتران دوم[۱۷]
پلرایشن دوم شاه انشان و شوش
اونپتر نپیریشه شاه انشان و شوش پسر پلرایشن دوم
کیدین هوتران سوم شاه انشان و شوش ح۱۲۲۴پ. م ح۱۲۱۷پ. م پسر پلرایشن دوم همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان کاسی بابل[۱۵]

خاندان شوتروکی ح۱۲۱۰ تا ح۹۷۰پ. مویرایش

خاندان شوتروکی،[۱][۱۴] حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
هلوتوش اینشوشینک شاه انشان و شوش ح۱۲۰۰پ. م
شوتروک نهونته یکم شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۵۸پ. م پس از ۱۱۵۸پ. م پسر هلوتوش اینشوشینک
کوتیرنهونته دوم شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۵۵پ. م پس از ۱۱۵۵پ. م پسر شوتروک نهونته یکم
شیلهک اینشوشینک یکم شاه انشان و شوش پسر شوتروک نهونته یکم
هوته لوتوش اینشوشینک شاه انشان و شوش پیش از ۱۱۱۰پ. م پس از ۱۱۱۰پ. م پسر کوتیرنهونته دوم
شیلهینه همرو لکمر شاه انشان و شوش پس از ۱۱۱۰پ. م پسر شیلهک اینشوشینک یکم
هومبان نومنه دوم شاه انشان و شوش آغاز سده ۱۱پ. م
شوتروک نهونته دوم شاه انشان و شوش میانه سده ۱۱پ. م پسر هومبان نومنه دوم
شوتور نهونته یکم شاه انشان و شوش میانه سده ۱۱پ. م پسر هومبان نومنه دوم
مربیتی اپله اصر[۱۸] «فرزند» ایلام پیش از ۹۸۳پ. م پس از ۹۷۸پ. م
اکشیر شیموت شاه انشان و شوش
اکشیرنهونته شاه انشان و شوش
کره ایندش شاه ایلام

دوران ایلام نو ح۱۰۰۰ تا ح۵۰۰ پیش از میلادویرایش

خاندان هومبان تَهرَه (نوایلامیان)[۱۹] ح۸۳۰ تا ۵۱۹پ. مویرایش

خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)،[۱][۲۰] حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
نام دیهیمی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
شاه ناشناس ایلام شاه انشان و شوش پیش از ۸۲۱پ. م پس از ۸۲۱پ. م همزمان با شمشی ادد پنجم شاه آشور
هومبان تهره یکم شاه ایلام مرگ ۷۴۳پ. م ۷۴۳پ. م
هومبان نیکش یکم شاه ایلام مرگ ۷۱۷ پ. م ۷۴۳ پ. م ۷۱۷ پ. م پسر هومبان تهره یکم
شوتورنهونته دوم شاه انشان و شوش مرگ ۶۹۹ پ. م ۷۱۷ پ. م ۶۹۹ پ. م پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
هلوشو اینشوشینک شاه انشان و شوش مرگ اکتبر۶۹۳پ. م ۶۹۹ پ. م اکتبر۶۹۳پ. م برادر شوتورنهونته دوم
کوتیرنهونته سوم شاه انشان و شوش مرگ ژوئیه۶۹۲پ. م اکتبر۶۹۳پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م پسر هلوشو اینشوشینک
هومبان نومنه سوم شاه انشان و شوش مرگ دسامبر ۶۸۹پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م دسامبر ۶۸۹پ. م پسر هلوشو اینشوشینک
هومبان هلتش یکم شاه انشان و شوش مرگ اکتبر۶۸۱پ. م دسامبر ۶۸۹پ. م اکتبر۶۸۱پ. م پسر هومبان نومنه سوم (؟)
هومبان هلتش دوم شاه انشان و شوش مرگ سپتامبر۶۷۵پ. م اکتبر۶۸۱پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م پسر هومبان هلتش یکم
اورتک اینشوشینک شاه انشان و شوش مرگ ژوئن/ژوئیه ۶۶۴ پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م ژوئن/ژوئیه ۶۶۴ پ. م برادر هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان اینشوشینک یکم شاه انشان و شوش مرگ سپتامبر۶۵۳پ. م ژوئن/ژوئیه ۶۶۴ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م برادر اورتک اینشوشینک
هومبان نیکش دوم شاه انشان و شوش مرگ ۶۵۱ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۵۱ پ. م پسر اورتک اینشوشینک
تمه ریتو شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۴۹ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک اینشوشینک
آینده بیبی شاه انشان و شوش مرگ پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۹ پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ?
هومبان هلتش سوم شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۴/۵ پ. م پسر اته همیتی اینشوشینک از آشوریان شکست خورد و اسیر شد.
تمه ریتو شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک اینشوشینک
هومبان نیکش سوم شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر اته مره هلکی شاه رقیب
اومهولومه شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م شاه رقیب
ایندتو اینشوشینک چهارم شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م پس از پائیز۶۴۶پ. م شاه رقیب
هومبان هپوئه شاه انشان و شوش ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م شاه رقیب
پائه شاه انشان و شوش مرگ پس از ۶۴۴/۵پ. م پائیز۶۴۶پ. م پس از ۶۴۴/۵پ. م شاه رقیب
شوتورنهونته سوم شاه انشان و شوش پس از پائیز۶۴۶پ. م پسر ایندتو اینشوشینک چهارم پس از وی پادشاهی انشان به هخامنشیان منتقل شد. اما بازماندگان او تا زمان داریوش بزرگ هخامنشی بر شوش فرمان می‌راندند.
هومبان کیتین شاه شوش چارک پایانی سدهٔ ۷پ. م پسر شوتور نهونته سوم
هومبان تهره دوم شاه شوش
هلوتش اینشوشینک شاه شوش پسر هومبان تهره دوم
اومانونو یکم شاه شوش چارک نخست سدهٔ ۶پ. م
شیلهک اینشوشینک دوم شاه شوش چارک نخست سدهٔ ۶پ. م پسر اومانونو یکم
تمتی هومبان اینشوشینک دوم شاه پیش از ۵۵۰پ. م پسر شیلهک اینشوشینک دوم
هلکتش شاه شوش ح۴۹/۵۴۸پ. م
آسینه شاه ایلام اکتبر ۵۲۲پ. م ۱۰ دسامبر۵۲۲پ. م پسر اوپدرمه بر ضد داریوش بزرگ شورش کرد و دستگیر و کشته شد.
اومانونو دوم شاه ایلام دسامبر ۵۲۲پ. م فوریه ۵۲۱پ. م بر ضد داریوش بزرگ شورش کرد و کشته شد.
اته همیتی اینشوشینک شاه انشان و شوش تا ۲۰/۵۱۹پ. م پسر هوتران تمتی پیش از شورش، شاه گیساتی بود.

شاهان اَیَه پیر حدود سده هفتم پ. مویرایش

 1. تاخی هی (تاریخ نامشخص)
 2. هنی (همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ایلام) پسر تاخی هی
 3. زشه شی (تاریخ نامشخص) پسر هنی

شاهان گیساتی حدود سده هفتم تا ۵۱۹پ. مویرایش

 1. شاتی هوپیتی (اواخر سده هفتم پ. م)
 2. هومبان شوتوروک (اوایل سده ششم پ. م) پسر شاتی هوپیتی
 3. هوتران تمتی (اواسط سده ششم پ. م)
 4. اَتَه هَمیتی اینشوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ. م) پسر هوتران تمتی

شاهان زامین حدود سده هفتم و ششم پ. مویرایش

 1. بَهوری یکم[۲۱] (اواخر سده ۷پ. م)
 2. بهوری دوم[۲۱] (اوایل سده ۶پ. م)

شاهان سَماتی حدود سده ۶پ. مویرایش

 1. دابالا[۲۲]
 2. آمپیریش[۲۲] پسر دابالا
 3. آنی شیلهَه[۲۲] پسر دابالا
 4. اونزی کیلیک[۲۳] پسر آنی شیلهه
 5. زیتیاش[۲۴]
 6. اونسَک[۲۵] پسر زیتیاش

شاهان زَری حدود سده ۶پ. مویرایش

 1. اپه لایه[۲۶]

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ Qashqai, Chronicle of Elamites.
 2. سه شاه نخست این خاندان بر میانرودان نیز حاکم بوده‌اند
 3. Legrain, 1922; Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Cameron, 1936.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Potts, 1999.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Hinz, 1972.
 7. Legrain, 1922; Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 8. همچنین شاه میانرودان بوده‌است.
 9. Legrain, 1922; Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Legrain, 1922.
 11. Vallat , "Elam ...", 1998.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 13. تصور می‌شود که سیماشکی در نزدیکی اصفهان کنونی قرار داشته‌است.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ Vallat, "Elam ...", 1998.
 16. لفظ "روهوشاک" در زبان ایلامی به عنوان معادلی برای واژهٔ اکدی به معنی "خواهرزاده" آمده‌است ولی به احتمال زیاد اشاره به ازدواجی فامیلی بین خواهر و برادر دارد. نگاه کنید به: Vallat, "Elam ...", 1998.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ Vallat , François. Elam: The History of Elam.
 18. همچنین شاه بابل نیز بوده‌است
 19. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004. Waters, 2006.
 20. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ Vallat, 1998. Reade, 2000. Henkelman, 2003. Tavernier, 2004.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ Vallat, 1996. Tavernier, 2004.
 23. Vallat, 1996.
 24. Vallat, 2002.
 25. Vallat, 2002. Tavernier, 2004.
 26. Vallat, "Elam ...", 1998. Henkelman, 2003. Tavernier, 2004.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش