صابون‌سازی

صابون‌سازی فرایندی است که در آن چربی یا روغن در اثر حرارت در حضور محلول قلیایی (به عنوان مثال NaOH ) به صابون و الکل می‌شود. صابون نمک اسیدهای چرب است در حالیکه اسیدهای چرب اشباع مونوکربوکسیلیک اسید هستند که زنجیرهای کربن طولانی دارند (حداقل ۱۰). به عنوان مثال CH3 (CH2) 14COOH. صابون های جامد از RCOONa تشکیل شده که R یک زنجیره هیدرو کربنی بلند است . فرمول یک صابون جامد : _CH3_CH2_CH2_CH2_CH2_CH2_CH2_CH2_COONa

مکانیزم هیدرولیزویرایش

 

واکنش هیدروکسید با استر کربوکسیلیک اسید را تولید می کند.


 

یون آلکوکسید یک بازی قوی است به طوری که پروتون از کربوکسیلیک اسید به آلکوکسید منتقل می شود و یک الکل تولید می شود.

 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش