صدف‌های قلمی (نام علمی: Pinnidae) نام یک تیره از زیررده باله‌ای‌شکلان است.این نوع صدف ها در طبقه بندی علمی جانوران در شاخه نرم تنان و در رده دوکفه ای ها قرار می گیرند.برخی از گونه های این نوع صدف ارزش غذایی دارند.

صدف‌های قلمی
صدف‌های قلمی، Pinnidae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: دوکفه‌ای‌ها
تیره: Pinnidae

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش