اقتصاد اسلامی

مضاربهمزارعه
قرض‌الحسنهجعاله
سَلَف‌خریمساقات
هِبهجزیه
زکاتخمس
صدقهوقف
بیت‌المال
صکوکرِبا
بانکداری اسلامی

صدقه هدیه‌ای است از طرف افراد حقیقی یا حقوقی با منظورهای خیریه و بهره‌مند شدن افراد دیگر، داده می‌شود. صدقه ممکن است به صورت‌های وجه نقد، خدمات، وسایل استفاده شده یا استفاده نشده‌ای مانند پوشاک، اسباب‌بازی، خوراک و رسانگر، کمک‌های ضروری از جمله کمک‌های انسان‌دوستانه، کمک به توسعه و گسترش و نیازهای ضروری بدن انسان مانند خون، اندام و پیوند باشد. از دیدگاه اسلام ظلم از طرف هیچ فردی پذیرفته نیست؛ و بدترین آن ظلم انسانها به یک دیگر است که حسب روایات شیعی خداوند هم آن رو مورد عفو قرا نمی‌دهد. ممکن است انسان در دوران عمر خویش به هم نوعان خویش ظلم کند ظلم جسمانی. معنوی. حیثیتی، مالی و… راه برگشت طلب رضایت مظلوم است واگر بنا به دلایلی نتوان این رضایت رو کسب کرد باید به نیابت از مظلوم صدقه داد تا بلکه جبران ظلم شود

یک صندوق صدقات در کنار پیاده‌روی یک خیابان در شهر تهران.

جستارهای وابسته

منابع