صورت‌گرایی (زبان‌شناسی)

برخی فلاسفه معاصر مانند لودویگ ویتگنشتاین و مارتین هایدگر از بالا بودن ظرفیت زبان سخن گفته‌اند و ابراز داشته‌اند انسان از درک کامل ظرفیت زبان عاجز است، در واقع زبان همه چیز است، به عقیده آن‌ها زبان دریچه میان خود انسان و شناخت است، هرقدر این دریچه بازتر باشد شناخت سهل تر انجام می‌گیرد، در زبان حتماً باید ساختار و شکل رعایت شود در واقع مفهوم از شکل و صورت به وجود می‌آیند و مفهوم وجود مستقل ندارد، به عبارت دیگر زبان وسیله‌ای برای انتقال پیام نیست، زبان خود هدف است.

منابعویرایش

[۱][۲]

  1. رساله منطقی - فلسفی لودویگ ویتگنشتاین چاپ اول 1393 انتشارات هرمس ترجمه سروش دباغ
  2. هستی و زمان مارتین هایدگر انتشارات ققنوس چاپ چهارم 1389 ترجمه سیاوش جمادی