ظفرنامه (شرف‌الدین علی یزدی)

ظفرنامه (ح ۸۲۸-۸۳۲ قمری) کتابی تاریخی از شرف‌الدین علی یزدی است که به سفارش ابراهیم سلطان (پسر شاهرخ) دربارهٔ نسب امیر تیمور و زندگی او از طفولیت تا هنگام درگذشتش و همچنین جانشینی خلیل سلطان به جای او در سمرقند و زوال دولت او می‌باشد و در پایان نیز به بیان خصوصیات امیر تیمور پرداخته شده‌است. علی یزدی در نوشتن این کتاب بسیار وامدار ظفرنامهٔ شامی بوده‌است.

فتح بغداد توسط تیمور

نثر کتاب بسیار فنی می‌باشد. این کتاب در سدهٔ نهم و دهم نمونهٔ فصاحت محسوب می‌شد. بعضی از نسخه‌های کتاب شامل مقدمه‌ای با عنوان تاریخ جهانگیر است که حاوی نسب‌نامهٔ خانان ترک و تاریخ چنگیز خان و اعقاب او می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش

بابرنامه

منابعویرایش

فرهنگ ادبیات فارسی، محمد شریفی، انتشارات معین