عبدالباقی نواب

دکتر عبدالباقی نواب (متولد ۱۲۹۶ ه‍.ق) خوشنویس و شکسته‌نویس در سده چهاردهم هجری بوده است. [۱]

عبدالباقی نواب از پزشکان صاحب نام و استاد دانشکده پزشکی و رئیس دانشکده ادبیات اصفهان بود. او شاگرد شاگرد ‍سیدعلی‌اکبر گلستانه‍ بود و خط شکسته را به پیروی از گلستانه، استادانه و شیرین می‌نوشت. در اغلب انجمن‌های شعر و ادب شرکت داشت و از مشوقین هنرمندان اصفهان در رشته‌های مختلف بود.[۲]

پانویسویرایش

  1. فضایلی ص ۶۳۲
  2. استادان خط نستعلیق در اصفهان

منابعویرایش