عبدالحسین وهاجی

سیاست‌مدار ایرانی

عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی در دولت اول هاشمی رفسنجانی و سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود. وی در دولت یازدهم و نخستین سال دولت دوازدهم سفیر ایران در استرالیا بود.

عبدالحسین وهاجی
سفیر ایران در استرالیا
مشغول به کار
۲۹ مرداد ۱۳۹۳ – ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
رئیس‌جمهورحسن روحانی
پس ازمحمود بابایی
پیش ازفریدون حق‌بین
وزیر بازرگانی ایران
مشغول به کار
۱۳۶۸ – ۱۳۷۲
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
پس ازحسن عابدی جعفری
پیش ازیحیی آل‌اسحاق
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران
مشغول به کار
مرداد ۱۳۷۲ – مهر ۱۳۷۲
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
پس ازمحسن نوربخش
پیش ازمرتضی محمدخان
اطلاعات شخصی
ملیت ایران
حزب سیاسیاصلاح طلب
پیشه، سیاستمدار
دیناسلام شیعه