فهرست سفیران ایران در استرالیا

در سال ۱۳۴۲ دو کشور دربارهٔ مبادلهٔ نمایندهٔ سیاسی با یکدیگر به توافق اصولی رسیدند. در سال ۱۳۴۷ سفارت استرالیا در تهران تأسیس شد. در سال ۱۳۴۹ سفیر ایران در اندونزی به عنوان سفیر اکرودیته در استرالیا تعیین گردید. در سال ۱۳۵۱ سفارت ایران در کانبرا گشایش یافت.

پهلویویرایش

جمهوری اسلامیویرایش

منابعویرایش