عبری سفاردی

گویش عبری یهودیان سفاردی

عبری سفاردی دستگاه تلفظی عبری توراتی است که سفاردی‌ها برای آیین‌های مذهبی خویش آن را به کار می‌برند. واج‌شناسی این گویش از زبان‌های همسایه همچون اسپانیایی، لادینو، عربی، پرتغالی و یونانی نوین تأثیر پذیرفته‌است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Kahle, Paul, Masoreten des Ostens: Die Altesten Punktierten Handschriften des Alten Testaments und der Targume: 1913, repr. 1966
  • Kahle, Paul, Masoreten des Westens: 1927, repr. 1967 and 2005
  • S. Morag, 'Pronunciations of Hebrew', Encyclopaedia Judaica XIII, 1120–1145
  • Sáenz-Badillos, Angel (1996). A History of the Hebrew Language. trans. John Elwolde. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 0-521-55634-1.
  • Zimmels, Ashkenazim and Sephardim: their Relations, Differences, and Problems As Reflected in the Rabbinical Responsa: London 1958 (since reprinted). شابک ‎۰-۸۸۱۲۵-۴۹۱-۶