عتیقه یا آنتیک (به [Antique] Error: {{Lang-xx}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما)) به هر چیز قدیمی که قابل گردآوری در کلکسیون‌ها باشد اطلاق می‌شود. اشیاء عتیقه به دلیل زیبایی، کم‌یابی، وضعیت، کاربرد، احساسات انسانی مربوط به آن یا هر ویژگی دیگری مورد توجه هستند. به طور معمول شی‌ای عتیقه شمرده می‌شود که پنجاه سال دیرینگی داشته‌باشد. جای معمول برای خرید و فروش عتیقه، عتیقه‌فروشی است.

یک ساعت عتیقه
شتر عتیقه قدیمی

ریشه کلمه

این کلمه در زبان فارسی از کلمۀ عتیق در زبان عربی گرفته شده است. کلمه عتیق در زبان عربی معنی قدیمی، کهنه یا کهنه دوست را می‌دهد.

لاتین این کلمه Antique می‌باشد که ریشه فرانسوی دارد به معنی عتیقه، کهنه و باستانی.

در زبان فارسی محاوره‌ایی این کلمه آنتیک خوانده می‌شود که معمولا برای اشاره به وسایل با ارزش قدیمی به کار برده می‌شود.

بازار های عتیقه فروشی در سراسر جهان

در سراسر جهان بازارهایی برای فروش عتیقه وجود دارد که میتوان به بازار بریک لین در شهر لندن و بازار دست فروشی رزبول در ایالت کالیفرنیا و بازار لو ویلاژ سنت پُل در شهر پاریس و بازار عتیقه فروشان خیابان منوچهری در شهر تهران اشاره کرد.

منابع

Wikipedia contributors، "Antique،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antique&oldid=430255491 (accessed June ۱۳، ۲۰۱۱).

ریشه کلمه ی عتیق در عربی

معنی لاتین عتیقه

بازار لو ویلاژ سنت پُل خطای لوآ: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got nil).