عدم تقارن باریون

عدم تقارن باریون(به انگلیسی: Baryon asymmetry) مسئله ای در فیزیک که به نابرابری باریون و پادباریون در جهان می‌پردازد. نه مدل استاندارد ذرات بنیادی و نه نسبیت عام پاسخی بر این مسئله نیافته‌اند. مسئله موضوعی است کاملاً بدیهی که باید بیگ بنگ مقدار مساوی ماده و پادماده تولید کرده باشد و این ماده و پادماده باید یکدیگر را از بین برده‌باشند مثلاً پروتون باید با پادپروتون برخورد کرده و از بین رفته باشند و همینطور تمام ذرات بنیادی و در این صورت در جهان فقط یک دریای بزرگی از فوتون‌ می‌شود و نمی‌بایست ماده‌ای وجود می‌داشت در صورتی که این چنین نیست.

پاسخ‌های محتملویرایش

نقض سی‌پیویرایش

یکی از پاسخ‌های محتمل نقض تقارن میان پاریته و بار است که به طور خلاصه نقض سی‌پی نامیده می‌شود. نقض سی‌پی در برهمکنش ضعیف باعث می‌شود بعضی از واپاشی‌ها در مسیرهای دیگر انجام شود به عبارت دیگر یک واپاشی که به چند طریق می‌تواند رخ دهد در یک روش بیشتر رخ دهد و در نتیجه بین چندماده ناتوازنی رخ دهد.[۱][۲]

جهان چندناحیه‌ایویرایش

در این فرضیه گفته می‌شود که جهان چندناحیه دارد به طوری که در بعضی ناحیه‌ها ماده غالب و بعضی ناحیه‌ها پادماده غالب است و این ناحیه‌ها تاکنون به هم برخورد نداشته‌اند.

تفاوت جاذبه‌ای میان پادمادهویرایش

فرضیه‌ای وجود دارد که بیان می‌کند جاذبه میان پادماده متفاوت با جاذبه میان ماده است و آن برای پادماده برعکس کار می‌کند و اگر این موضوع صحت داشته باشد بدین معنی است که پادماده در جهان در تلاش است که از هم دور شود و ماده در تلاش است که نزدیک شود.

ذره Xویرایش

هدف اصلی خلق این ذرات این بود که مشکل عدم تقارن باریون حل شود. این ذرات در واپاشی خود، باعث می شوند که ماده بیش تری از پادماده به وجود بیاید. البته در این واپاشی، پادماده هم به وجود می آید. بازه زمانی این واپاشی از۴۳- ۱۰ ثانیه تا ۳۲- ۱۰ ثانیه بعد از انفجار بزرگ بوده است[۳]

منابعویرایش

  1. From Fermilab, a New Clue to Explain Human Existence? - NYTimes.com
  2. آشنایی با ذرات بنیادی نوشته دیوید گریفتیث
  3. کتاب فیزیک نوین نوشته دکتر اریک اوبلاکر