عزرائیل

نام فرشته ای در اسلام

عِزرائیل که به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. خود کلمه عزرائیل در قرآن نیامده است ولی فرشتهای مقرب است که در دین اسلام از او نام و سخن به میان آمده‌است. عزرائیل لغتی عبرانی است، عزرا در زبان سریانی بنده است و ئیل نام خداوند، عزرائیل قبض کننده ارواح است.[۱]

عزرائیل در میان فرشتگان دیگر در رکاب محمد

عزرائیل فرشته مرگ در دین اسلام و مسیحیت است ولی با اینکه در قرآن نیامده ولی باز در اسلام هم رواج این توسط فرهاد. اناری کار برده شده

در قرآنویرایش

بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، روح شما را می‌گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید.[۲]

در ادبیاتویرایش

مولوی:

نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان / عاشقان عشق را هم عشق و سودا می‌کُشد

ناصر خسرو :

از تو زایل نگشت علت جهل چون طبیبیت کرد عزرائیل

امثال و حکم دهخدا:

موی عزرائیل به تنش هست یعنی: مهیب و سهمناک است

سنائی :

زال پنداشت هست عزرائیل بانگ برداشت پیش گاو نبیل

سفایی:

جهان را برد با خود ملاک الموت عزرائيلشد فرشته عزایی آخربیل

منابعویرایش

  1. لغت نامه دهخدا
  2. سوره سجده آیه 11