عصب ماهیچه‌ای پوستی

عصب ماهیچه‌ای پوستی یا ماسکولوکوتانئوس (انگلیسی: Musculocutaneous nerve) یکی از شاخه‌های مهم انتهایی شبکه بازویی (از طناب خارجی) است که به اندام فوقانی عصب دهی می‌کند. این عصب از پیوستن شاخه‌هایی از ریشه‌های C5, C6 و C7 در مقابل کناره تحتانی عضله سینه‌ای بزرگ(پکتورالیس ماژور) تشکیل می‌شود.

عصب ماهیچه‌ای پوستی
Nerves of the left upper extremity. (Musculocutaneous labeled at upper right.)
جزئیات
ازlateral cord (C5-C7)
بهlateral cutaneous nerve of forearm
عصب‌دهیanterior compartment of the arm
شناسه‌ها
لاتینnervus musculocutaneus
MeSHD009138
TA98A14.2.03.024
TA26421
FMA37064

این عصب پوست قسمت قدامی بازو و ماهیچه‌هایی مانند ماهیچه دوسر بازویی ، ماهیچه غرابی بازویی (کوراکو براکیالیس) و ماهیچه بازویی(براکیالیس) را نیز عصب دهی می‌کند.

جستارهای وابسته

ویرایش

شبکه بازویی

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش