ماهیچه بازویی

ماهیچه بازویی یا براکیالیس (انگلیسی: Brachialis muscle) یکی از ماهیچه‌های بازو است. ماهیچه‌های بازو در دو گروه قرار می‌گیرند. گروه اول شامل ماهیچه دوسر بازو و ماهیچه بازویی پیشین (قدامی) است و موجب خم شدن ساعد روی بازو می‌شوند. گروه دوم شامل ماهیچه سه‌سر بازو و ماهیچه سه‌گوش آرنجی است و باعث باز شدن مفصل آرنج می‌شوند.

ماهیچه بازویی
Brachialis muscle - animation03.gif
جزئیات
خاستگاه سطح قدامی استخوان بازو، به‌ویژه نیمه انتهایی آن
پیوندگاهcoronoid process and the tuberosity of the ulna
سرخرگ‌هاradial recurrent artery
عصب‌دهیmusculocutaneous nerve (C5, C6)
حرکتفلکسیون (خم کردن) آرنج
شناسه‌ها
لاتینmusculus brachialis
TA98A04.6.02.018
TA22469
FMA37667

در جلو یا قدام بازو سه ماهیچه قرار دارند که عبارتند از ماهیچه دوسر، ماهیچه بازویی و ماهیچه غُرابی‌بازویی (کوراکوبراکیالیس).

ماهیچه بازویی در سطح عمقی بازو در زیر عضله دوسر بازو و در واقع در بین ماهیچه دوسر و استخوان بازو قرار دارد. این ماهیچه به سطح جلویی استخوان بازو سپس به طرف پایین آمده و در زیر مفصل آرنج به قسمت بالایی و جلویی استخوان زند زیرین (اولنا) درست در محل زائده منقاری (کورونوئید) متصل می‌شود. عصب آن از عصب ماهیچه‌ای پوستی می‌باشد و انقباض آن موجب خم شدن مفصل آرنج می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

بازو

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش