عصر فضا (به انگلیسی: Space Age) اشاره به زمان حال و زمانی که تازه سفرهای فضایی از سوی دولت‌های ایالات متحده و شوروی شروع شده بود و رقابت شدیدی در این مسئله بود.

اسپوتنیک-۱ نخستین ماهواره فضایی جهان ساخت شوروی

پیوست‌هاویرایش

منابعویرایش