عصر فضا (به انگلیسی: Space Age) اشاره به زمان حال و زمانی که تازه سفرهای فضایی از سوی دولت‌های ایالات متحده و شوروی شروع شده بود و رقابت شدیدی در این مسئله بود.

Sputnik asm.jpg

پیوست‌هاویرایش

منابعویرایش