باز کردن منو اصلی

کره‌های زمین مفهومی است که به لایه‌ها یا کره‌های تشکیل دهندهٔ زمین گفته می‌شود. کره‌های زمین عبارتند از

گاهی برای تقسیم بندی قسمت‌های مختلف زمین عبارت‌های زیر نیز به کار برده می‌شوند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کره‌های زمین، مرکز فناوری‌های آموزشی، بازبینی ۲۰ مارس ۲۰۰۸
  2. خاک‌کره، ناسا، بازبینی ۲۰ مارس ۲۰۰۸