علوی به معنی منسوب به علی است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

منسوب به علی بن ابی‌طالب ویرایش

علوی عمدتاً یعنی کسی که منسوب به علی بن ابی‌طالب امام نخست شیعیان باشد و در طول تاریخ به پیروان وی اطلاق شده‌است. این واژه به این موردها اشاره دارد:

مکان‌ها ویرایش

  • تپه علوی، اثری باستانی مربوط به دورهٔ اشکانیان در استان آذربایجان شرقی
  • قنات علوی، قناتی در استان آذربایجان
  • علوی، روستایی در استان همدان
  • علوی، روستایی در استان اصفهان

کسان ویرایش

نهادها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش