علی خان شقاقی

خان خانات سراب

علی‌خان شقاقی (انگلیسی: Ali Khan Shaqaqi‎) اولین خان خانات سراب و از ایل شقاقی بود که در ۱۱۶۰ه. ق (۱۷۴۷ تا ۱۷۸۶م) به قدرت رسید.

علی‌خان شقاقی
علی‌خان شقاقی
سلطنت۱۷۴۷ – ۱۷۸۶ م
قبل ازصادق خان شقاقی
سلسلهافشاریان
عقاید مذهبیاسلام

منابعویرایش


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه