عملگر بیضوی


در ریاضیات، عملگر بیضوی از انواع اصلی عملگرهای دیفرانسیلی است. وجه تمایز این عملگر آن است که ضرایب جملات با مشتق‌های مرتبه بالاتر شرط مثبت بودن را ارضا می‌کنند. معادله گرما و شرودینگر نمونه‌ای از معادلات فیزیکی هستند که شامل عملگر بیضوی می‌باشند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش