باز کردن منو اصلی

در جبر مجرد و در یک گروه ریاضی مانند G که برای یک عمل دوتایی مانند تعریف شده است، عنصر وارونِ عنصر a، عنصری مانند b خواهد بود به طوری که شرط زیر برقرار باشد:

که در آن e، عنصر همانی گروه G است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «عنصر وارون» [ریاضی] هم‌ارزِ «inverse element, inverse»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. «فارسی». در همان. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ عنصر وارون)